Skip to main contentSkip to main content

Ymchwil brechlyn coronafeirws (COVID-19)

Gallwch chi gofrestru i ymchwilwyr gysylltu â chi ynglŷn â chymryd rhan mewn astudiaethau brechlyn coronafeirws cymeradwy y DU. Mae ar ymchwilwyr angen pobl i gymryd rhan yn eu hastudiaethau fel eu bod nhw’n ddysgu pa frechlyn newydd posibl sy’n gweithio orau.

Brechlynnau yw’r ffordd fwyaf effeithiol o atal heintiau fel coronafeirws (COVID-19).

Mae ar ymchwilwyr angen pobl i gymryd rhan yn eu hastudiaethau fel eu bod yn dysgu pa frechlyn newydd posibl sy’n gweithio orau.

Ar y dudalen hon, gallwch gofrestru i ymchwilwyr gysylltu â chi ynglŷn â chymryd rhan mewn astudiaethau brechlyn COVID-19 cymeradwy y DU ac ymchwil arall. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n ymuno â’r gofrestrfa brechlyn COVID-19.

Mae'r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallwch gofrestru ar-lein. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau i chi ynglŷn â chi eich hun, ac yna’n gofyn am eich caniatâd i ymchwilwyr ar yr astudiaethau brechlyn gysylltu â chi.

Os ydych chi’n cofrestru, cedwir eich manylion yn ddiogel. Dim ond ag ymchwilwyr sy’n meddwl y gallech fod yn addas ar gyfer astudiaeth y maent yn gweithio arni y byddwn yn rhannu’r wybodaeth .

Bydd yr ymchwilwyr yna’n cysylltu â chi i ddweud mwy am yr astudiaeth, ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Os ydych yn cofrestru i ymchwilwyr gysylltu â chi, nid oes rhaid i chi gymryd rhan mewn astudiaeth na siarad ag ymchwilwyr. Eich dewis chi yw.

Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â chofrestru, gwelwch atebion i gwestiynau cyffredin ynglŷn â chofrestru ar gyfer ymchwil brechlyn COVID-19.

Logo image for the National Institute for Health and Care Research
Open all pages about Coronavirus (COVID-19)